Cennik

 
 1. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto.
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną 1-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego dostaje 6 darmowych punktów.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ma także możliwość dokupienia dowolnej ilości punktów w przeliczeniu 1 pkt za 1 PLN.
 4. Użytkownik będący przedsiębiorcą ma możliwość wykupienia jednego z trzech pakietów, zgodnie z poniższą tabelą:
 

 
Basic
Normal Premium
Cena 100,00 PLN 200,00 PLN 400,00 PLN
Punkty 100 220 450
 
 1. Użytkownik, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego załącznika, może także dokupić poza pakietem dowolną ilość punktów w przeliczeniu 1 pkt za 1 PLN.
 2. Liczba punktów pobierana z konta Użytkownika za zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wynosi za Ogłoszenie dotyczące:
  • Pojazdu
   (samochody, motocykle, maszyny rolnicze, maszyny budowlane i inne pojazdy bez części i akcesoriów) - 0 pkt
  • Towarów
   Towar w cenie do 5,00 złotych - 0 pkt
   Towar w cenie od 5,01 do 30 złotych - 0 pkt
   Towar w cenie od 30,01 złotych - 0 pkt
    
  • Usługi - 7pkt
  • Dodatkowa opłata za zamieszczenie Ogłoszenia Wyróżnionego wynosi odpowiednio:
   Pogrubienie ogłoszenia - 0 pkt
   Podświetlenie ogłoszenia - 0 pkt
   Wyróżnienie ogłoszenia - 0 pkt
   Zamieszenie ogłoszenia na str. głównej (30 dni) - 0 pkt
  • Usunięcie ogłoszenia: - 0 pkt
  • W ramach uiszczonej opłaty za zamieszczenie Ogłoszenia Użytkownik może dodać do 5 zdjęć. Zwiększenie limitu ilości zdjęć do 10, związane jest z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 0 punktów. Liczba zdjęć jaka może być zamieszczona przez Użytkownika w jednym Ogłoszeniu nie może przekraczać 10.
  • Zamieszczenie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu polega na wyświetlaniu Ogłoszenia losowanego automatycznie z puli Ogłoszeń, z wykupionym pakietem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu, przy każdorazowym odświeżeniu strony internetowej. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
   Wpis przedsiębiorcy do bazy firm - 0 pkt/m-c
   Wyróżnienie przedsiębiorcy w bazie: - 0 pkt/m-c
   Promowanie przedsiębiorcy na stronie głównej: - 0 pkt/m-c

   Zamieszczenie firmy na stronie głównej nie gwarantuje, że będzie ono stale tam widoczne, a jedynie będzie losowane przy każdorazowym odświeżeniu strony z puli Ogłoszeń/firm z wykupionym pakietem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie głównej.